Shipping and Payment
 • Available payment method:
  • credit card payment
  • PayPal (with account or without account)
  • bank transfer
  • cash on delivery
 • Available shipping method:
  • we send merchandise by Slovenská Pošta, a.s. (Slovak Post Office)
  • we send once a week, usually Tuesday
  • shipment usually takes 2 days within Slovakia, 4-5 days to Europe

Nastavenia ochrany osobných údajov
Pri používaní našich webových stránok používame súbory cookie na vylepšenie vašeho užívateľského komfortu. Ak využívate naše služby prostredníctvom prehliadača, môžete pomocou nastavení webového prehliadača obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie. Používame tiež obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj (ne)súhlas, aby ste takémuto sledovaniu tretej strany mohli povoliť. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme, a o spôsobe ich spracovania, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google