KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akúkoľvek otázku, kľudne napíšte do kontaktného formulára nižšie, alebo na

info@mountanica.sk


FAKTURAČNÁ ADRESA:

Martin Gašperan-Mountanica

Študentská 15

96001 Zvolen

Slovensko


TELEFÓN/E-MAIL:

+421 911 619 803

info@mountanica.sk


BANKOVÉ SPOJENIE:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN / SWIFT: SK26 5600 0000 0069 9631 6001 KOMASK2X


IČO:

47520396


DIČ:

1086352586


ZÁPIS V REGISTRI:

Živnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo živnostenského registra: 630-14998


ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Informácie o ochrane osobných údajov.